image_2022-04-04_14-42-49
image_2022-04-04_14-42-49

Галузь знань 12 - Інформаційні системи.
Спеціальність 126 - Інформаційні системи та технології.
ОП - Інформаційні системи та технології охорони і безпеки.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

lntuВідповідно до Закону України «Про вищу освіту», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022 року, листа МОН №1/3277-22 України «Про організацію освітнього процесу» від 25.02.2022 р. та з метою мінімізації ризиків для життя і здоров’я здобувачів освіти та усіх працівників ЛНТУ
НАКАЗУЮ:
1.    Усім учасникам освітнього процесу в ЛНТУ у II семестрі 2021-2022 навчального року дотримуватися (за можливості) вимог Положень №710 «Про організацію освітнього процесу в Луцькому національному технічному університеті», №559 «Про організацію роботи Екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів вищої освіти у Луцькому національному технічному університеті», «Про визнання та перезарахування результатів навчання, здобутих у формальній, неформальній та інформальній освіті», №659 «Про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Луцькому національному технічному університеті».
2.    Начальнику навчально-методичного відділу Наталії КОРЕЦЬКІИ, в.о. керівнику Центру дистанційного навчання та веб-технологій Ірині ЗАБЛОЦЬКІИ організувати в Луцькому національному технічному університеті освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання: для здобувачів освіти денної форми навчання - з 15.03.2022 року; для здобувачів освіти заочної форми навчання - з 14.03.2022 року.
3.    Деканам факультетів, завідувачам кафедр проінформувати здобувачів вищої освіти усіх форм навчання про зміни в освітньому процесі ЛНТУ.
4.    Науково-педагогічним працівникам ЛНТУ при проведенні поточного контролю зараховувати здобувачам освіти частини результатів навчання за освітніми компонентами (в тому числі і практичної підготовки) на підставі сертифікатів опанування відповідних онлайн-курсів і програм на платформах Coursera for Campus і EdXOnline Campus (за рекомендацією науково-педагогічного працівника) без внесення необхідних змін до робочої програми навчальної дисципліни.
5.    Начальнику навчально-методичного відділу Наталії КОРЕЦЬКІИ після припинення чи скасування воєнного стану подати на затвердження уточнені графіки освітнього процесу на II семестр 2021-2022 навчального року за усіма освітніми програмами усіх рівнів та форм навчання (за пропозиціями деканів факультетів, завідувачів кафедр). 
6.    Завідувачам кафедр, гарантам освітніх програм та науковим керівникам кваліфікаційних робіт сформувати для здобувачів освіти IV курсу індивідуальні графіки підготовки до підсумкової атестації.
7.    Начальнику навчально-методичного відділу Наталії КОРЕЦЬКІЙ довести дане розпорядження до відома деканів факультетів, завідувачів кафедр.
8.    Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи та забезпечення якості освіти Оксану ЛЯШЕНКО.

Ректор Ірина ВАХОВИЧ

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter